Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

SMC - spole?nost s odborníky s vá?ní pro pr?myslovou automatizaci

Nadále usilujeme o celosvětovou spokojenost zákazník? a podporu pr?myslové automatizace

Spole?nost SMC byla zalo?ena roku 1959 v Tokiu, v Japonsku, jako vyrobce filtr? a filtra?ních vlo?ek ze spékaného bronzu. Nep?etr?ity vyvoj pneumatickych prvk? a? k sofistikovanym ?e?ením pr?myslové automatizace zajistilo SMC celosvětovy úspěch. D?kazem je podíl 30% na globálním a 65% na Japonském trhu.

SMC je globálním lídrem trhu v oblasti pr?myslové automatizace s pneumatickymi a elektrickymi systémy. Standardní portfolio zahrnuje 12 000 prvk? s více ne? 700 000 variantami, od úpravy stla?eného vzduchu, p?es ventily, pohony a elektronické prvky, a? po prvky pro vakuum, co? umo?ňuje vyhovět i nejnáro?něj?ím po?adavk?m automatizace.

Více informací o ,, Quality Policy of SMC Corporation" (Obecné informace a certifikáty kvality)

 

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看

Máte zájem nahlédnout do SMC finan?ních údaj??

V květnu ka?dy rok p?edstavuje spole?nost SMC Corporation konsolidované finan?ní vysledky za rok kon?ící 31. b?ezna. Podívejte se na nejnověj?í tiskovou zprávu obsahující globální a evropské finan?ní vysledky.

K dispozici je také úplná zpráva.