Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

SMC CZ

Globální lídr trhu v oblasti pr?myslové automatizace

Jsme globálním lídrem trhu v oblasti pr?myslové automatizace s pneumatickymi a elektrickymi systémy. Na vrchol nás p?ivedly inovativní produkty, vysoce produktivní ?e?ení a nejlep?í kvalita vyrobk? a slu?eb. Jsme zodpovědny a spolehlivy partner pro na?e zákazníky a nabízíme ?e?ení na míru pro v?echna pr?myslová odvětví.

Zastoupení SMC v ?eské republice

Hlavní sídlo spole?nosti je v Brně, na adrese Hudcova 78a. Budova má p?es 6.200 m2, vlastní in?enyrské a ?kolící centrum a centrální sklad. Momentálně zde pracuje p?es 50 zaměstnanc? v oddělení zákaznického servisu, technické podpory, obchodu, financí, skladu, logistiky a managementu. Servis a technická podpora pro zákazníky je zaji?těna díky sedmi pobo?kám v rámci celé ?R (Brno, Mladá Boleslav, Litvínov, Plzeň, ústí nad Orlicí, Napajedla, Ostrava).

Vyznamnym mezníkem ve vyvoji spole?nosti byl rok 2010, kdy byl ve Vy?kově postaven novy vyrobní závod o rozloze 13.000m2. Továrna je vybavena technologií z Japonska a zaru?uje nejvy??í kvalitu a produktivitu. Vzhledem ke strategické poloze ve st?edu Evropy, v blízkosti klí?ovych trh?, garantujeme rychlé dodávky do v?ech zemí.

M??eme p?edlo?it certifikaci podle ISO 9001 a zaru?it tak, ?e dále rozvíjíme ?ízení kvality pro zákazníky p?sobící v celém světě.

SMC Group Code of Conduct (eticky kodex SMC)

Více informací o ,, Quality Policy of SMC Corporation" (Obecné informace a certifikáty kvality)

 

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看