Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Software pro Energy Efficiency

Nechte se p?esvěd?it o smysluplnosti po?ízení prvk? pro úsporu energie a médií

Software pro Energy Efficiency se zamě?uje na spot?ebu energie va?eho pneumatického za?ízení pro optimalizaci stla?eného vzduchu, ?ím? sní?íte va?e náklady.

Tento software byl speciálně vyvynut pro lep?í srozumitelnost základních pojm? o stla?eném vzduchu, jako spot?eba stla?eného vzduchu, pr?tok, tlak a vlhkost stla?eného vzduchu.

Software obsahuje:

  • 20 matematickych postup? vypo?tu jak úspor energie tak stla?eného vzduchu pou?itím 6 SMC model?.
  • Vytvo?ení vypo?t? pneumatickych rozvod? (propojení hadicemi) v?etně naplnění a vypu?tění vzdu?níku (tlaková odezva).

Návod na obsluhu

  • Stáhněte si a rozbalte soubor do libovolného adresá?e.
  • Pro instalaci na va?em po?íta?i spus?te soubor "setup.exe".
  • Pou?ity adresá? m??ete po dokon?ení instalace smazat.

Systémové po?adavky

  • Pentium III processor 600MHz nebo vy??í
  • Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • A? 400 MB volného místa na pevném disku

Spustit "Software pro Energy Efficiency"

*Verze software: Software pro Energy Efficiency v.4.0.08 (59 MB)

Chtěli byste “Zefektivnit vyu?ívaní va?ich energií”?

Jít na webovou stránku

Nástroje k vypo?tu úspor energie

Snadny vypo?et v?ech úspor, kterych by jste mohli dosáhnout.

"Jednoduché nástroje k vypo?tu úspor energie" vám znázorní kolik u?et?íte, kdy? nainstalujete SMC prvky pro úsporu energie a médií, jako jsou: Elektromagneticky ovládané ventily ?ady VXE, ofukovací pistole ?ady VMG nebo ventily pro úsporu stla?eného vzduchu ?ad ASR/ASQ.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看