Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

AP Tech - Prvky pro procesní a ?isté plyny

?e?ení pro va?e vysoce ?isté aplikace

V roce 2007 SMC Corporation Japonsko získalo spole?nost AP Tech Company.

Spole?nost AP Tech (Advanced Pressure Technology) byla zalo?ena v USA v roce 1987. Její vedoucí postavení v prvcích pro procesní a ?isté plyny se projevilo nejen ve vyrobě polovodi?ovych disk?, ale také v za?ízeních pro ?istá prost?edí jako vyroba solárních panel? a plochych obrazovek.

Portfolio prvk? AP Tech:

  • Regulátory tlaku
  • Ventily
  • Sníma?e pr?toku

AP Tech nabízí prvky s p?ipojovacími rozměry od 1/4 do 1 (palce), a rozsah jmenovitych tlak? více ne? 300 bar a? po vakuum.

AP Tech má vysokou presti? v ?istém prost?edí. V?echny prvky se vyrábí, testují a balí v podmínkách ?istého prost?edí a odpovídají nejvy??ím standard?m kvality (ISO 9001).

AP Tech prvky jsou optimální pro následující odvětví pr?myslu:

Spole?nost AP Tech zalo?il v roce 1987 její prezident Rene Zakhour. Jeho cílem bylo poskytovat produkty s nekompromisní kvalitou, vykonem a spolehlivostí od spole?nosti s mimo?ádnym zákaznickym servisem a technickou podporou.

AP Tech je zamě?ena na vyplnění individuálních pot?eb zákazníka, navíc s po?adavky na vysokou ?istotu. P?i zalo?ení pru?ného provozního systému, ktery dovoluje produkty snadno upravit a dodat v?as. To také znamená poskytovat rychlé odpovědi na poptávky - je jedno jestli technického nebo obchodního typu.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看