Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada EX600-W

Sériová komunikace bezdrátově

Bez kabel? a konektor?. Absolutně spolehlivá a ru?ení odolná komunikace

?ada EX600-W nabízí ?e?ení pro bezdrátovou sériovou komunikaci. Jedná se o decentralizovany systém sériového p?enosu dat vhodny pro pr?myslovy Ethernet, umo?ňující propojení více stanic (slave) s ?ídicí jednotkou (master) bez kabel? a konektor?.

Vyhody bezdrátového systému sériového p?enosu dat ?ady EX600-W jsou:

  • Bez kabel? & konektor?, méně po?adavk? na instalaci & údr?bu, méně poruch & rizik rozpojení. Bez kabel? a konektor? - bezdrátovy systém
  • Dosa?ení absolutně spolehlivé a ru?ení odolné komunikace - p?epínání frekvence a ?ifrování dat v ISM pásmu 2.4 GHz
  • Zprovoznění mo?né kdekoliv - vhodné do prost?edí sva?ování, vyměnu nástroj? na remenech robot? nebo pro oto?né stoly s polohováním
  • P?edstavuje flexibilitu va?ich stroj? - jednoduchá úprava obvodu & rychlé p?ipojení

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jaké ?e?ení nabízí ?ada EX600-W pro "SéRIOVOU KOMUNIKACI BEZDRáTOVě"

千梦影院-千梦影院在线电影