Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Bezpe?nostní ventily pro odvzdu?nění zbytkového tlaku

Zamě?eno na bezpe?nost

Je pot?eba splnit normu ISO 13849-1? Je nezbytné integrovat odvzdu?nění zbytkového tlaku v p?ípadě nouzového stavu?

Pou?ití ventil? pro odvzdu?nění zbytkového tlaku je nejjednodu??í a nejbezpe?něj?í cesta. M??ou byt integrovány do va?eho bezpe?nostního ?ídicího systému pro p?ímé sní?ení rizik na va?em stroji.

Hlavní vyhody SMC bezpe?nostních ventil? pro odvzdu?nění zbytkového tlaku jsou:

  • Bezpe?nost v souladu s normou ISO13849-1 - k dispozici je p?ímé monitorování polohy ?oupátka ventilu, redundantní konstrukce systému a pozvolny náběh systému
  • Zjednodu?ení návrhu bezpe?nostní ?ásti ?ídicího systému - online dostupná knihovna pro software SISTEMA s daty o SMC ventilech pro odvzdu?nění zbytkového tlaku
  • Rychlá reak?ní doba - optimální odezva a vysoky pr?tok p?i odvzdu?nění

Doplňující informace

P?esvěd?te se, jak m??ete mít s SMC ventily pro odvzdu?nění zbytkového tlaku "ZAMě?ENO NA BEZPE?NOST"

SMC Bezpe?nostní ventily pro odvzdu?nění zbytkového tlaku

Inspirujte se následujícími ventily pro vhodná ?e?ení dle va?ich po?adavk?.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看