Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ady JXC92/73/83/93

Komplexní ?ízení více os

Pro aplikace s lineární nebo kruhovou interpolací. Pro ?ízení a nastavování rychlosti.

Nové drivery ?ady JXC pro více os nabízí více ne? právě uvedené funkce. Roz?í?ení nabídky driver? umo?ňuje vět?í flexibilitu pro va?e aplikace.

S drivery JXC92 a JXC73/83/93 je mo?né synchronizovat pohyb 3 nebo 4 os.

Hlavní vyhody driver? pro krokové motory ?ady JXC jsou:

  • Zjednodu?ení programování - nastavení více os spole?ně, pouze p?es jedno p?ipojení

  • Minimalizace za?ízení a prodrátování
  • Tvorba komplexního ?e?ení - ?ízení jedné nebo více os jedním spole?nym driverem

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se, jaké nabízí ?ady JXC92 & JXC73/83/93 "KOMPLEXNí ?íZENí VíCE OS"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看