Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Va?e rozsáhlé mo?nosti manipulace

Hledáte vhodné ?e?ení s elektrickymi pohony pro va?i aplikaci?

Elektrické pohony jsou ji? svou podstatou flexibilní ?e?ení. Nabízí nes?etné mo?nosti ?e?ení va?ich aplikací. Vy se rozhodnete, vy vyberete, nemusíte se jim ale p?izp?sobovat. Ony se p?izp?sobí vám.

Sortiment elektrickych pohon? a driver? vám "umo?ní rozsáhlé mo?nosti manipulace":

  • Vykonat jakykoli pohyb, kdekoliv, dle jakéhokoliv va?eho po?adavku - pohyb dle va?ich p?edstav
  • ?ízení, které vám nejlépe vyhovuje - digitalní I/O p?íkazy nebo ?ízení po sběrnici
  • Zdokonalení va?ich vyrobních proces? - splnění po?adavk? Pr?myslu 4.0

P?esvěd?te se jaké jsou "VA?E ROZSáHLé MO?NOSTI MANIPULACE" s elektrickymi pohony od SMC

Produkty & podpora

Inspirujte se následujícími prvky, konfigurátory nebo softwarem pro vhodná ?e?ení dle va?ich po?adavk?.

Vykonat jakykoli pohyb, kdekoliv, dle jakéhokoliv va?eho po?adavku.

?ízení, které vám nejlépe vyhovuje

P?íklady aplikací

P?íklady úspě?nych aplikací SMC elektrickych pohon? dle zákaznickych po?adavk?:

V?eobecná automatizace / systémy pro kontrolu vyrobk?

Kamerové systémy jako vzdálená online korekce polohy

V?eobecná automatizace / systémy pro kontrolu vyrobk?

Analyzátory pro aplikace Life Science

Manipulace jako vyběr a polohování ve vysoké rychlosti

Analyzátory pro aplikace Life Science

V?eobecná automatizace / aplikace s polohováním

Vertikální vytah - synchronizace pohybu ?ty? elektrickych pohon?

V?eobecná automatizace / aplikace s polohováním

V?eobecná automatizace / aplikace s polohováním

P?esun zátě?e vy??í rychlostí a vy??ím zrychlením

V?eobecná automatizace / aplikace s polohováním
千梦影院-千梦影院在线电影