Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada MXQ-Z

Rozmanitost provedení a vysoká p?esnost

Pot?ebujete p?esny, kompaktní suport s nízkou hmotností? Je vy?adován ve va?ich aplikacích stabilní, plynuly pohyb?

Spole?nost SMC, ji? od svého vzniku v roce 1959, v?dy udávala krok ve vyvoji pneumatickych p?esnych suport?. Jednou s posledních inovací v této produktové skupině je ?ada MXQ-Z. 

?ada MXQ-Z je p?esny, kompaktní suport s nízkou hmotností, ktery nabízí velmi vysokou vykonnost.

Proto je ?ada MXQ-Z vhodnym ?e?ením pro p?esné pohyby a aplikace s omezenym prostorem.

Hlavní vyhody kompaktního p?esného suportu ?ady MXQ-Z jsou:

  • Aplikace vhodné pro kompaktní, vysoce p?esny suport s nízkou hmotností – vy?ka ji? od 20 mm a hmotnost ji? od 130 g
  • Rozmanitost provedení pro va?e individuální po?adavky – 4 provedení tělesa, 4 typy doraz? pro omezení zdvihu, hydraulické tlumi?e na stejné straně, odpru?ené ?elo, zámek krajní polohy, p?ívod vzduchu v ose a dal?í provedení jako vícezdvihové a pro speciální prost?edí
  • P?edejít ne?ádoucím moment?m, kmit?m a vibracím  – dvoupístová konstrukce & design s nízkym tě?i?těm

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jakou nabízí ?ada MXQ-Z "ROZMANITOST PROVEDENí A VYSOKOU P?ESNOST"

千梦影院-千梦影院在线电影