Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada MXZ

Unikátní kombinace

Inovativní koncept ?ady MXZ kombinuje těleso kompaktního válce s minimálními rozměry ?ady JCQ a p?esné lineární valivé vedení. Touto kombinací byl vytvo?en kompaktní p?esny suport s unikátními vlastnostmi, ktery umo?ňuje p?esné polohování v omezenych prostorech.

Vyhody ?ady MXZ jsou:

  • Minimální zástavbové rozměry kompaktního válce a vysoká p?esnost díky integrovanému lineárnímu valivému vedení
  • Zastavení, polohování nebo transport p?edmět? s nízkou hmotností - vhodné pro aplikace s krátkym zdvihem a vysokou p?esností
  • P?ímá montá? - montá? pr?chozími otvory

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se o "UNIKáTNí KOMBINACI" kompaktního p?esného suportu ?ady MXZ:

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看