Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Kompaktní válce s minimálními zástavbovymi rozměry - ?ady J

ú?elnost a maximální efektivita

Nová generace pneumatickych válc? pro celkové zvy?ení efektivity

SMC válce ?ad J byly speciálně vyvinuty pro zvy?ení efektivity stroje díky optimalizaci hmotnosti a rozměr?. Hlavní vyhody p?i pou?ití miniaturních kompaktních válc? ?ad J jsou:

  • Ni??í náklady na stavbu stroj? – celková miniaturizace komponent?
  • Vy??í produktivita – rychlej?í takt stroje díky ní??í hmotnosti pohyblivych sou?ástí
  • Kompaktní rozměry stroje – válce s minimálními zástavbovymi rozměry

P?esvěd?te se o ú?ELNOSTI A MAXIMáLNí EFEKTIVITě kompaktních válc? ?ady J

Produkty & podpora

Inspirujte se následujícími prvky, konfigurátory nebo softwarem pro vhodná ?e?ení dle va?ich po?adavk?.

P?íklady aplikací

P?íklady aplikací pro kompaktní válce ?ady J pro zvy?ení efektivity stroje:

Analyzátory pro Life Science

P?esouvání nebo manipulace

Analyzátory pro Life Science

Automobilovy pr?mysl

Robotické aplikace

Automobilovy pr?mysl

V?eobecné pou?ití

Velké pohyblivé nástroje

V?eobecné pou?ití
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看