Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada ZP3P

Maximální flexibilita p?i manipulaci

Spolehlivé p?isátí a stabilní hladina vakua i během manipulace.

Transport snadno deformovatelnych vyrobk?.

Ochrana p?ed po?kozením nebo zvrásněním p?isávaného materiálu.

?ada ZP3P nabízí ?e?ení pro uvedené po?adavky na manipulaci. Některé materiály nebo vyrobky není snadné spolehlivě p?isát. Spolehlivou manipulaci s měkkym povrchem, fóliemi a vyrobky zabalenymi do fólií zajistí právě tyto p?ísavky. Navíc <strong>udr?ují stabilní hladinu vakua i během manipulace se snadno deformovatelnym vyrobkem.

?ada ZP3P je mod?e zbarvená a v souladu s FDA vhodná pro pou?ití v potraviná?ském pr?myslu.

Hlavní vyhody vakuovych p?ísavek ?ady ZP3P jsou:

  • P?ísavky vhodné pro manipulaci s měkkym povrchem, fóliemi a vyrobky zabalenymi do fólií - unikátní design p?ísavky s těsnicí man?etou a opěrnymi ?ebry napomáhá spolehlivému p?isátí a chrání p?ed zvrásněním p?isávaného materiálu
  • Bezpe?né pou?ití v potraviná?ském i farmaceutickém pr?myslu - silikonová pry? v souladu s FDA 21CFR§177.2600
  • Snadná kontrola zne?i?tění - mod?e zbarvená p?ísavka

 

 

 

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami jaká je s ?adou ZP3P "MAXIMáLNí FLEXIBILITA P?I MANIPULACI"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看