Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Prvky pro ?isté prost?edí

Inovativní produkty pro pou?ití v ?istém prost?edí

Prvky pro ?istá prost?edí vy?adují maximální p?esnost a tu nejvy??í kvalitu, kterou jako spole?nost s p?ední pozicí na světovém trhu v oblasti pr?myslové automatizace s pneumatickymi a elektrickymi systémy doká?eme zajistit ?adou vysoce efektivních standardních prvk?.

SMC sortiment sahá od pohon? a ventil? p?es filtry a? po sníma?e tlaku, nástr?né spojky / ?roubení a hadice. Nabídka zahrnuje lineární pohony s ?irokym rozsahem pr?měr? a zdvih? i kyvné pohony a úchopné hlavice. P?itom lze vybírat z r?znych konstrukcí, mazacích tuk?, t?íd ?istoty prost?edí a provedení pro ?istá prost?edí.

Rozsáhlé portfolio doplňují jednotlivé ventily a ventilové bloky, filtry, regulátory tlaku, sníma?e, ?roubení a hadice.

In?eny?i spole?nosti SMC vyvinuli novinky, jako je elektricky lineární pohon ve t?ídě ?istoty prost?edí 4 dle normy ISO, blok úpravy stla?eného vzduchu pro ?isté prost?edí ?ady LLB nebo regulátor tlaku pro ?istá prost?edí ?ady SRH, ktery je vybaven speciálními ?roubeními ERJF.

Profitujte i vy z SMC know-how a nechte si osobně poradit od na?ich odborník? na prvky pro ?istá prost?edí!

千梦影院-千梦影院在线电影