Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Ionizéry

Efektivní odstranění statické elekt?iny

Znáte tyto komplikace?

  • Vysoká míra zmetkovosti nebo nízká kvalita finálního produktu
  • Bolestivé údery, které dostává obsluha stroje
  • Nalepeny prach a ne?istoty na vyrobku
  • ?títky nejdou se?adit
  • ?patná kvalita lakování

Statická elekt?ina je neviditelná p?í?ina pro viditelné problémy p?i vyrobě. SMC nabízí ?e?ení jak tyto komplikace rychle, jednodu?e a efektivně díky volbě vhodného ionizéru odstranit.

Vyhody SMC ionizér? jsou:

  • Sní?ení zmetkovosti, hodin údr?by a odstávek stroje – pou?ití ionizér? umo?ní zbavit se nep?íjemností se statickou elekt?inou ve vyrobě
  • Optimalizace kvality vyroby – instalace vhodného ionizéru zrychlí vyrobu a zkvalitní finální produkt jednoduchym zp?sobem
  • Vytvo?ení bezpe?ného pracovního prost?edí pro zaměstnance – odstranění bolestivych úder? zp?sobenych elektrostatickym nábojem
  • Garance vhodného antistatického ?e?ení – rozsáhlé portfolio prvk? pro mě?ení, odstranění a monitorování statické elekt?iny

Doplňující informace

Produkty & podpora

Inspirujte se následujícími prvky, konfigurátory nebo softwarem pro vhodná ?e?ení dle va?ich po?adavk?.

Ionizér - ty?ové provedení

Neutralizace statické elekt?iny na balicích materiálech

Eliminuje statickou elekt?inu na balicích materiálech pro snadněj?í plnění

Neutralizace statické elekt?iny na balicích materiálech

Neutralizace statické elekt?iny na p?edmětech v podava?i

Brání ucpání vystupu podava?e

Neutralizace statické elekt?iny na p?edmětech v podava?i

Neutralizace statické elekt?iny p?i manipulaci s polovodi?ovymi deskami

Zabraňuje vzniku elektrostatického náboje a následnému poru?ení polovodi?ové desky

Neutralizace statické elekt?iny p?i manipulaci s polovodi?ovymi deskami

Neutralizace statické elekt?iny na fóliích

P?edchází nesprávnému navinutí zp?sobenym z d?vodu nalepení prachu na fólii

Neutralizace statické elekt?iny na fóliích

Neutralizace statické elekt?iny na balicích materiálech

Zabraňuje ulpívání plněného materiálu na obalu a sni?uje chyby p?i balení

Neutralizace statické elekt?iny na balicích materiálech

Neutralizace statické elekt?iny na ?ezacím stroji

Eliminace statické elekt?iny p?i ?ezání materiálu

Neutralizace statické elekt?iny na ?ezacím stroji

Neutralizace statické elekt?iny na plastovych rámech

Eliminace statické elekt?iny na plastovych rámech / konstrukcích

Neutralizace statické elekt?iny na plastovych rámech

Neutralizace statické elekt?iny p?ed pota?ením tvarovanych plast? fólií

Zabraňuje p?ilnutí k dopravníku a po?kození finálního produktu

Neutralizace statické elekt?iny p?ed pota?ením tvarovanych plast? fólií

Neutralizace statické elekt?iny na tiska?ském lisu

Eliminace statické elekt?iny p?i tisku na rota?ním lisu

Neutralizace statické elekt?iny na tiska?ském lisu

Ionizér - ventilátorové provedení

Prostorová neutralizace statické elekt?iny na deskách plo?nych spoj?

Zabraňuje poru?ení spoj? mezi elektronickymi sou?ástkami vlivem vyboj?

Prostorová neutralizace statické elekt?iny na deskách plo?nych spoj?

Neutralizace statické elekt?iny na dopravníku

Neutralizace statické elekt?iny v úzkych prostorech

Neutralizace statické elekt?iny na dopravníku

Neutralizace statické elekt?iny na PET lahvích

Brání nadměrnému t?ení p?i pohybu a ulpění prachu během transportu lahve

Neutralizace statické elekt?iny na PET lahvích

Neutralizace statické elekt?iny na fóliích

Zabraňuje ulpění prachu

Neutralizace statické elekt?iny na fóliích

Neutralizace statické elekt?iny na vyrobcích ze vst?ikolis?

Usnadňuje vyjmutí vyrobk? z forem

Neutralizace statické elekt?iny na vyrobcích ze vst?ikolis?

Neutralizace statické elekt?iny p?ed pota?ením tvarovanych plast? fólií

Zabraňuje p?ilnutí k dopravníku a po?kození finálního produktu

Neutralizace statické elekt?iny p?ed pota?ením tvarovanych plast? fólií

Neutralizace statické elekt?iny na obalovych materiálech vyrobenych z PUR pěny

Sni?uje mo?nost zne?i?tění nalepujicím se prachem

Neutralizace statické elekt?iny na obalovych materiálech vyrobenych z PUR pěny

Ioniza?ní tryska

Neutralizace statické elekt?iny na ?o?kách

Odstraňuje prach a zabraňuje jeho ulpění

Neutralizace statické elekt?iny na ?o?kách

Neutralizace statické elekt?iny na integrovanych obvodech

Zabraňuje poru?ení spoj? v elektronické sou?ástce vlivem vyboj?

Neutralizace statické elekt?iny na integrovanych obvodech

Neutralizace statické elekt?iny na plastovych kelímcích

Zabraňuje ulpívání prachu uvnit? plastového kelímku

Neutralizace statické elekt?iny na plastovych kelímcích

Neutralizace statické elekt?iny na dopravníku

Neutralizace statické elekt?iny v úzkych prostorech

Neutralizace statické elekt?iny na dopravníku

Lokální neutralizace statické elekt?iny na deskách plo?nych spoj?

Zabraňuje poru?ení spoj? mezi elektronickymi sou?ástkami vlivem vyboj?

Lokální neutralizace statické elekt?iny na deskách plo?nych spoj?

Neutralizace statické elekt?iny na plastovych lahvích

Odstraňuje prach a zabraňuje jeho ulpění

Neutralizace statické elekt?iny na plastovych lahvích
千梦影院-千梦影院在线电影