Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada MACM

Manipulace tě?kych p?edmět? & fixace

Pro polohování tě?kych p?edmět? v linkách s dopravníky. Pro ust?edění tě?kych p?edmět?.

?ada MACM nabízí ?e?ení těchto aplikací. P?i pou?ití st?edicí jednotky v lince s dopravníkem sta?í k manipulaci pouze men?í pohony, a tím dochází k úspo?e prostoru a stla?eného vzduchu.

Hlavní vyhody st?edicí jednotky ?ady MACM jsou:

  • úspora prostoru & stla?eného vzduchu - ust?edění p?edmět? s hmotností a? 1.000 kg lze realizovat s men?ími pohony
  • P?esné ust?edění zátě?e - mo?nost manipulace s p?edmětem ve v?ech směrech a rotace o 360o  & s tolerancí: ± 1mm
  • Zabránění ne?ádoucímu pohybu - vestavěny uzamykací mechanizmus & vněj?í fotosenzor pro kontrolu uzamknuté / odemknuté polohy

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se, jak lze vyu?ít ?adu MACM k "MANIPULACI Tě?KYCH P?EDMěT? & FIXACI"

千梦影院-千梦影院在线电影