Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada VXB

Stabilní konstrukce a vysoká spolehlivost

?ada VXB je stabilní a spolehlivy úhlovy sedlovy ventil v kompaktním provedení. Konstrukce zaru?uje spolehlivost, kterou vá? proces vy?aduje. Tento ventil je vhodny pro ?ízení teploty, obvody nerezovych nádr?í, hygienické aplikace a systémy s horkou vodou.

Hlavní vyhody ventil? ?ady VXB jsou:

  • Sní?ení náklad? - dlouhá ?ivotnost
  • Ni??í náklady na údr?bu - stabilní konstrukce
  • Vysoká spolehlivost - vysoce odolná těsnění
  • P?izp?sobené pro omezené prostory - men?í ne? 100 mm 

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se, jakou má ?ada VXB "STABILNí KONSTRUKCI A VYSOKOU SPOLEHLIVOST"

千梦影院-千梦影院在线电影