Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada MQR

Plynulost pro rota?ní aplikace

Chcete zabránit odstávce stroje?
Chcete sní?it úniky stla?eného vzduchu?
A navíc sní?it celkově náklady?

Vícenásobná rota?ní spojka ?ady MQR byla speciálně navr?ena tak, aby umo?ila p?ipojení r?znych pneumatickych obvod? a zároveň zabránila opot?ebení hadic. Toto ?e?ení lze snadno integrovat v rota?ních aplikacích a zaru?uje dlouhou ?ivotnost produktu.

Hlavní vyhody ?ady MQR jsou:

  • Zamezení odstávky stroje v d?sledku opot?ebení hadic - propojení pneumatickych obvod? ze stacionárního vstupu na rotující vystup
  • Mo?nost volby optimálního provedení - vyběr z 1 a? 16 obvod?, ocelové nebo elastomerové těsnění
  • Ni??í nároky na instalaci - p?ipojovací závity jsou umístěny na tělese spojky ve spirále

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jak se dá s ?adou MQR dosáhnout "PLYNULOST PRO ROTA?Ní APLIKACE"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看