Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada ISE7

IO-LINK PRO SNADNOU KOMUNIKACI

?ada ISE70/71 je p?esny digitální sníma? tlaku, ktery doplňuje SMC portfólio sníma?? tlaku. Nejen?e nabízí vyhody IO-Link, ale má i 3-barevny displej. Sou?asně zobrazuje ve?keré informace ve 2 úrovních.

Design ?ady ISE70/71 byl navrhnut tak, aby poskytoval na?im zákazník?m p?ehledně více informací sou?asně. Tímto umo?ňuje snadnou kontrolu, údr?bu a pomáhá p?i zaji?tění správné funkce vyrobní linky nebo va?í aplikace.

Aktuální provedení je pro pou?ití se stla?enym vzduchem. Inovovanou verzi, ?adu ISE7#G, lze pou?ít pro kapaliny a plyny nekorodující s materiálem ?ástí v kontaktu s médiem. Tento typ bude uveden na trh během několika měsíc?. Informace o p?ipravované ?adě ISE7#G najdete na webovych stránkách v sekci "P?ipravujeme".

Hlavní vyhody digitálních sníma?? tlaku ?ady ISE7#/7#G jsou:

  • Vyu?ití vyhod IO-Link – vá? spolehlivy partner pro pr?myslovou automatizaci
  • Lep?í viditelnost z jakéhokoli místa – změna polohy displeje i po instalaci, otá?ení o 336o
  • Sběr a p?enos více informací najednou – mo?nost zobrazení 2 specifickych hodnot sou?asně

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami jak vyu?ít ?adu ISE70/71 s "IO-LINK PRO SNADNOU KOMUNIKACI"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看