Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Získejte nové vědomosti

Máte za?ízení, které produkuje teplo?

Pokud ano, pak mějte na paměti d?le?itost udr?ovat teplotu v p?esnych mezích. Toho dosáhnete precizním a p?esnym ?ízením teploty pomocí na?ich za?ízení:

  • Poznejte moderní ?e?ení, které vám nabízí proaktivní kontrolu
  • Zvy?te spolehlivost a ?ivotnost va?eho stroje
  • Zajistěte si celosvětovou podporu a celosvětové vyu?ití
  • Zefektivněte po?et svych dodavatel? SMC m??e byt vá? "vá? spolehlivy dodavatel pro pr?myslovou automatizaci".

Doplňující informace

ZíSKEJTE NOVé VěDOMOSTI o SMC za?ízeních pro regulaci teploty médií

Produkty & podpora

Inspirujte se následujícími prvky, konfigurátory nebo softwarem pro vhodná ?e?ení dle va?ich po?adavk?.

P?íklady aplikací

P?ehled a p?íklady aplikací SMC za?ízení pro regulaci teploty medií:

Obloukové sva?ování

Chlazení sva?ovacích ho?ák? a zdroj? energie

Obloukové sva?ování

Tiska?ské stroje

Regulace teploty tiskového válce a UV lampy

Tiska?ské stroje

Balicí linky

Utěsnění nápojovych karton?

Balicí linky

Vyroba PET lahví

Chlazení forem

Vyroba PET lahví

Aplikace s laserem / vyrobce laser?

Chlazení laserového rezonátoru a zdroje energie vy?adující velmi p?esnou regulaci teploty

Aplikace s laserem / vyrobce laser?

Laserová sva?ování

Chlazení laserového rezonátoru a zdroje energie vy?adující velmi p?esnou regulaci teploty

Laserová sva?ování

Vysokofrekven?ní oh?ev

Chlazení topnych spirál, vysokofrekven?ních transformátor? proudu a okolí vyměník?

Vysokofrekven?ní oh?ev

Plastiká?sky pr?mysl

Vst?ikolisy

Plastiká?sky pr?mysl
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看