Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Budeme vás podporovat v rámci směrnic a p?edpis? ve farmacii.

Sotva nějaky pr?mysl podléhá tak p?ísnym p?edpis?m jako farmacie. Tym SMC odborník? v této oblasti se proto spoléhají na pot?ebné know-how a ?kolení, aby vám byli schopni pomoct p?i plnění denních po?adavk? a p?edpis?.

Ná? sortiment navíc poskytuje p?esná a vysoce kvalitní ?e?ení, která jsou v souladu s r?znymi směrnicemi.
 

Seznámili jste se s na?ím portfoliem? 

SMC portfolio zahrnuje komponenty pro procesy bez elektrostatického náboje a pro aplikace v ?istém prost?edí. Tato oblast zahrnuje také produkty s vysokou ?istotou, procesní ventily stejně jako elektrické a pneumatické pohony.

Kromě toho jsou vám dány k dispozici prvky pro filtraci, regulaci teploty médií a ventily s vysokou frekvencí spínání pro aplikace, které vy?adují extrémně rychly cyklus a krátké reak?ní doby.

Ní?e jsou uvedena na?e r?zná ?e?ení pro balení blistr?, lyofilizaci a procesní technologii.

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

Doplňující informace

Balení do blistr?

Lyofilizace (su?ení mrazem)

Procesní technologie

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看