Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?kolicí a vyukové systémy

V souladu s technologií pr?myslové automatizace, efektivní a odpovídající po?adavk?m

SMC International Training je sou?ástí spole?nosti SMC. Díky celosvětové p?sobnosti SMC nabízíme na?im zákazník?m nejmoderněj?í ?kolicí systémy, které jsou nep?etr?itě modifikovány dle po?adavk? pr?myslu. Ná? vysoce odborně vy?koleny prodejní tym vám rád pom??e a nabídne ?kolicí a vyukové systémy dle va?ich po?adavk?.

Na?e ?kolicí a vyukové systémy umo?ňují vy?kolit v?echny va?e zájemce o oblast pr?myslovych standard? v?etně r?znych praktickych cvi?ení a simulací chyb. SMC ?kolicí systémy jsou vybaveny standardními pr?myslovymi prvky z portfolia SMC a jsou celosvětově pou?ívány na?imi vyznamnymi zákazníky. SMC ?kolicí a vyukové systémy jsou roz?i?ovány a nové trendy i technologie jsou integrovány do plán? a vyvoje.

Co SMC International Training nabízí?

  • ?kolicí systémy
  • eLEARNING vyukovy program
  • Simulace

Na?e prvky jsou smě?ovány k pot?ebám pr?myslu a jsou zamě?eny na univerzity a vzdělávací instituce. Rovně? na firmy s interními vzdělávacími programy a také na instituce, které plánují ?kolicí kurzy pro technologie v oblasti automatizace.

Máte nějaké dotazy?
Chcete dostávat informace tykající se SMC ?kolicích a vyukovych systém??

SMC prodejní technici jsou v?dy p?ipraveni zodpovědět va?e dotazy nebo nás kontaktujte na:
T: +420 5 41424611
[email protected]

 

千梦影院-千梦影院在线电影